Welkom
Zonnehuis staat voor zorg binnen een gemeenschap. De Zonnehuis Groep is een landelijk samenwerkingsverband van zes zelfstandige zorgorganisaties die herkenbaar zijn in hun regionaal maatschappelijk ondernemerschap. Zij versterken elkaar door gezamenlijk te investeren in onder andere kennisuitwisseling, intervisie, innovatie en merkenbeleid. Samen met Vereniging Het Zonnehuis, bakermat van de Zonnehuis Groep, werkt zij mee aan verbetering van de kwaliteit van zorg en leven door wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten in de ouderenzorg. 

De zes regionale zorgbedrijven maken de Zonnehuis Groep tot een kleurrijk geheel. Iedere deelnemer biedt zorg aan die het beste bij de eigen sociale omgeving past. Als landelijk werkverband zorgt de Zonnehuis Groep ook voor herkenbaarheid en verspreiding van haar gezamenlijke visie op zorg en verpleging. 

Ons merkteken symboliseert openheid, verbinding en kwaliteit. Zonnehuis verwijst ook naar onze zorglocaties en staat voor een positieve en warme beleving van de zorggemeenschap.


Mededeling
De Zonnehuis Groep houdt kantoor bij een van haar leden, en wel Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

Het postadres van de Zonnehuis Groep is:
Zonnehuis Groep
Postbus 30036
8003 CA Zwolle

Tel. 038 - 4 574 578
Fax 038 - 4 574 579

Het gaat hier om het centrale postadres en telefoonnummer. De adressen en telefoonnummers van de deelnemende leden vindt u onder het kopje 'deelnemers'. 


Beeldbank

Hieronder kunt u foto’s en archiefbeelden van Zonnehuis bekijken via video of YouTube.